hình ảnh trong huấn luyện tại trường

hình ảnh khách hàng (được cho phép sử dụng)

Nguyễn Sin

Hiệp sĩ đường phố Sài Gòn

Chị Quỳnh

Tân Phú, HCM

Chị Nhung

Quận 2, HCM

Em Kiều

Quận 7, HCM

VIDEO huấn luyện ĐIỂN HÌNH

Huấn luyện chó Rottweiler

Huấn luyện chó Poodle

Huấn luyện chó Samoyed

Huấn luyện chó Phốc Sóc

Huấn luyện chó Béc giê

Huấn luyện chó cắp đồ mang về

Huấn luyện chó Đô

Huấn luyện chó Doberman